• Täcker det viktigaste för ditt barn
 • Dygnet runt
 • Gäller till 25-årsdagen

Från 39 kr/mån 

OMIFALL Barnförsäkring

Livet med barn är fyllt av både glädje och oro. OMIFALL Barnförsäkring skyddar ditt barn om något skulle hända.

OMIFALL Barnförsäkring gäller dygnet runt och ger ett bra skydd vid olycksfall. Lägger du till en sjukförsäkring för 29 kronor i månaden, gäller försäkringen också vid sjukdom. Försäkringen har ett försäkringsbelopp på en miljon kronor och den ger ersättning även om du har en annan barnförsäkring.

Ditt barn behöver ett bra skydd

Försäkringen barnen har genom sin förskola eller skola, gäller ofta bara för olycksfall som inträffar under skoltid. Om ett olycksfall eller sjukdom gör att barnet inte kan jobba som vuxen räcker inte det skyddet. Därför behöver ditt barn en försäkring.

Täcker det viktigaste

Vi vill att så många barn som möjligt ska vara försäkrade. Därför har OMIFALL Barnförsäkring ett lågt pris och täcker bara det allra viktigaste. Till exempel kan försäkringen ge ersättning om ditt barn får en bestående skada, inte kan jobba i framtiden eller behöver vård i hemmet på grund av ett olycksfall.

Från
39 kr
per månad

Försäkringen är stängd för nyteckning och går inte att köpa.

Tips! Skaffa barnförsäkringen så tidigt som möjligt, innan en eventuell skada har inträffat eller en sjukdom har visat sig.

Detta ingår

 • Ersättning om barnet får en bestående skada

  Bestående kroppsskada kallas också medicinsk invaliditet. Försäkringsbeloppet är en miljon kronor och storleken på ersättningen beror på hur mycket barnet påverkats av skadan.

 • Ersättning om barnet inte kan arbeta i framtiden

  Om barnet får en sjukdom eller skada som gör att den framtida arbetsförmågan bestående minskar med 50 % eller mer, ger försäkringen ersättning för så kallad ekonomisk invaliditet. Ersättningen är ett viktigt komplement till samhällets skydd och betalas ut som ett engångsbelopp. En förutsättning är att barnet har rätt till ersättning för bestående kroppsskada. 

 • Ersättning vid sjukhusvistelse

  Om ditt barn behöver vistas på sjukhus i mer än två dagar på grund av en sjukdom eller ett olycksfall, ger försäkringen en ersättning på 300 kronor om dagen, i upp till sex månader.

 • Komplement till vårdbidraget

  Behöver du vara hemma en längre tid för att ta hand om ditt barn och får vårdbidrag från Försäkringskassan, betalar försäkringen ut en kompletterande ersättning med upp till 5 000 kronor per månad i tre år.

Läs mer om försäkringens omfattning och undantag i förköpsinformationen och de fullständiga villkoren.

Vad som inte ingår

Ersättning för befintliga skador, sjukdomar och besvär

Om ditt barn redan har en sjukdom eller skada när du tecknar försäkringen tar vi hänsyn till det. Oftast godkänner vi ansökan, men försäkringen kan få ett undantag, som gör att den inte gäller för den befintliga sjukdomen eller skadan.

Ersättning för skador vid särskilt riskfylld verksamhet

Skadar sig ditt barn när det utövar extremsporter som motorsport och bergsklättring, eller ett riskfyllt yrke som väktare och militär, gäller inte försäkringen.

Stöd vid sjuk- och tandvård

Ditt barn får inte ersättning för sjuk- eller tandvårdskostnader som uppstår i samband med ett olycksfall. Inte heller för övriga kostnader som resor, förstörda kläder eller glasögon.

Bra att veta om barnförsäkring

Alla vill vi ge våra barn bästa möjliga start i livet. Men hur ska man tänka kring barnens försäkringsskydd vid sjukdom eller olycksfall? Vi bad Per Täckenström, ansvarig för barnförsäkringar på Ikano Försäkring, att ge sina bästa tips och råd.

Jag hjälper dig gärna om du har frågor eller andra funderingar.

  

08-506 597 02

Måndag - Fredag 8-17

Försäkringens omfattning och undantag

Några andra av våra försäkringar

BUSA Barnförsäkring

Ett omfattande skydd för små upptäcktsresanden.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Ekonomiskt stöd om olyckan är framme, dygnet runt i hela världen.

Läs mer

Livförsäkring

Trygghet för dina närmaste, om en inkomst plötsligt försvinner.

Läs mer