• Skydd om du inte kan jobba
  • Kan betala månadskostnaden för ditt lån
  • För dig som är kund hos Ikano Bank 

Ikano Låneskydd

Försäkringen är stängd för nyteckning och går inte att köpa. Kontakta Ikano Bank för mer information.

Oroar du dig för hur du ska betala tillbaka dina lån om du blir sjuk eller arbetslös? Ikano Låneskydd tar hand om månadskostnaden åt dig, så att du slipper tänka på det.

Betalar månadskostnaden

Med Ikano Låneskydd kan du känna dig trygg om du blir av med jobbet eller sjukskriven. Har du ett lån hos Ikano Bank, kan försäkringen hjälpa dig med månadsbetalningarna. Dessutom löser vi hela lånet om du skulle avlida.

Omfattning och undantag

Försäkringen kan hjälpa dig om du blir sjukskriven på heltid eller ofrivilligt arbetslös och betalar amortering och ränta på max 15 000 kronor i månaden, i upp till ett år. Vid dödsfall löser den hela skulden på max 400 000 kronor.

Tänk på att försäkringen inte gäller om du är sjukskriven mindre än heltid eller sagt upp dig från jobbet. Den gäller inte heller för sjukdomar du hade när du köpte försäkringen. Under första året finns också undantag för vissa diagnoser.

Läs mer om försäkringens omfattning och undantag i förköpsinformationen och de fullständiga villkoren

Bra att veta

När du tecknat försäkringen behöver det gå en viss tid innan du kan få ersättning. Denna kvalificeringstid är olika beroende på anledningen till att du begärt ersättning. Blir du arbetslös är det 180 dagar som gäller och kan du tillfälligt inte arbeta, är det 30 dagar. Om något inträffar är det sedan en karenstid på 30 dagar innan du får ersättningen. 

Vill du begära ersättning? Här finns allt du behöver för att göra en skadeanmälan.

Har din skada inträffat efter 1 juli 2017 ska du vända dig till:

AXA
Box 7439
103 91 Stockholm

Eller maila till:
clp.se.kundservice@partners.axa

Du når dem även på telefon: 08-519 896 21

Begär ersättning

Här finns förköpsinformation och villkor