• Slipp oroa dig för dolda fel
 • Välj omfattning själv
 • Skapa trygghet för dig och köparen

Dolda felförsäkring

När du säljer en fastighet är du enligt lag ansvarig för dolda fel som upptäcks i tio år efter att den nya ägaren har fått tillträde. Det kan bli dyrt. Med en dolda felförsäkring slipper du oroa dig för obehagliga överraskningar.   

Trygghet för både säljare och köpare

Som säljare av en fastighet får du hjälp under hela ansvarstiden, om köparen riktar krav mot dig avseende dolt fel. Vi utreder kravet åt dig och betalar eventuella tvistekostnader. Visar det sig sedan att det handlar om ett dolt fel som omfattas av försäkringen, ger vi ersättning till köparen.

Försäkringen är inte bara en trygghet för säljaren, utan också för köparen, som kan få ersättning även om säljaren inte har möjlighet att betala. Dessutom kan det vara skönt att ett opartiskt försäkringsbolag utreder frågan.

En försäkring för dina behov

Olika säljare har olika behov. Därför finns försäkringen i tre varianter, med olika omfattningar och försäkringsbelopp, så att du själv kan bestämma hur mycket den ska täcka.

Detta ingår

  UPPDAGA UPPDAGA MER UPPDAGA MEST ­
Försäkringsbelopp  750 000 kr  1 000 000 kr  1 500 000 kr
Besiktningskrav      
Installationer för el, vatten och avlopp      
Maskinell utrustning (upp till 10 000 kr inom försäkrings­beloppet)      
Merkostnad (upp till 10 000 kr inom försäkrings­beloppet)      
Riskkonstruktioner (krav på särskild besiktning)      
Rättsskydd      
Giltighetstid  10 år  10 år  10 år
Pris  7 650 kr  8 500 kr  12 075 kr

 

 • Ansvarsförsäkring för dolda fel

  Försäkringen ersätter det du blir skyldig att betala köparen om denna upptäckt ett dolt fel. Högsta ersättning är samma summa som försäkringsbeloppet och varierar beroende på vilken försäkring du väljer.

 • Installationer för el, vatten och avlopp

  Försäkringen omfattar dolda fel på installationer för el, vatten och avlopp.

 • Maskinell utrustning

  Försäkringen täcker maskinell utrustning, med upp till 10 000 kronor inom försäkringsbeloppet.  

 • Merkostnader

  Försäkringen täcker köparens merkostnader, som ersättningsboende och förvaring av möbler, under reparationstiden för fel som omfattas av försäkringen. Ersättning betalas med upp till 10 000 kronor inom försäkringsbeloppet.

 • Riskkonstruktioner

  Riskkonstruktioner är konstruktioner som är allmänt kända för att innebära risk för allvarliga skador och omfattas inte av säljarens ansvar för dolda fel. Försäkringen ersätter kostnader för att åtgärda fel eller skada i riskkonstruktion med hänsyn tagen till ålder, bruk och eventuell standardhöjning. Högsta ersättning är samma summa som försäkringsbeloppet.

 • Rättsskydd

  Om en tvist uppstår kring de fel som försäkringen täcker, ersätter försäkringen dina utgifter för juridisk hjälp och köparens rättegångskostnader, utöver vad din hemförsäkring täcker. Högsta ersättning är samma summa som försäkringsbeloppet och varierar beroende på vilken försäkring du väljer.

Detta ingår inte

Fel som köparen borde ha upptäckt vid undersökning av fastigheten

Försäkringen gäller inte för fel som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten.

Fel som skulle ha upptäckts vid fördjupad utredning

Försäkringen omfattar inte fel som man sett varningstecken på och som skulle ha upptäckts vid fortsatt fördjupad utredning.

I försäkringarnas förköpsinformation och fullständiga villkor hittar du all information om vad som ingår och inte ingår i försäkringen.

Läs mer om dolda fel på doldafel.se.

 Läs mer om försäkringens omfattning och undantag i förköpsinformationen och de fullständiga villkoren.  

Så här köper du

Vilken försäkring behöver du? Välj det belopp och den omfattning som passar dig. Alla nivåer ersätter dig för dolda fel i tio år. 

Vi erbjuder UPPDAGA Dolda Felförsäkringar genom försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson. Men vi säljer också dolda felförsäkringar för fastighet genom ERA och Svensk Kvalitetssäkring. Är du osäker på vad du ska välja? Hör gärna av dig med frågor och funderingar, så hjälper vi dig.

Vill du begära ersättning? Här finns allt du behöver för att göra en skadeanmälan.

Begär ersättning

Jag hjälper dig gärna om du har frågor eller andra funderingar.

  

08-506 597 02

Måndag - Fredag 8-17

Försäkringens omfattning och undantag

Förköpsinformation och villkor