• Vid sjukdom och olycksfall
 • Dygnet runt
 • Gäller till 25-årsdagen
 • Livförsäkring ingår

Från 134 kr/mån 

BUSA Barnförsäkring

Barn är små upptäcktsresanden, som ständigt utforskar världen. BUSA Barnförsäkring ger dig och ditt barn trygghet om något skulle hända på vägen.

Ditt barn behöver ett bra skydd

Försäkringen barnen har genom sin förskola eller skola, gäller ofta bara för olycksfall som inträffar under skoltid. Om ett olycksfall eller sjukdom gör att barnet inte kan jobba som vuxen räcker inte det skyddet. Därför behöver ditt barn en försäkring.

En försäkring som täcker mer

BUSA Barnförsäkring ger stöd vid kriser, om ditt barn blir utsatt för mobbning eller har läs- och skrivsvårigheter. Dessutom innehåller den en livförsäkring, som ger ditt barn ekonomisk trygghet om en förälder avlider.

 

Tips! Skaffa barnförsäkring så tidigt som möjligt, innan en eventuell skada har inträffat eller en sjukdom har visat sig.

Från 134 kr per månad 

Försäkringen
är stängd för nyteckning och går inte att köpa.

Så mycket kostar försäkringen

Detta ingår

 • Ersättning om barnet får en bestående skada

  Bestående kroppsskada kallas också medicinsk invaliditet. Storleken på ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur mycket barnet påverkats av skadan. För att få ersättning för sjukdomar och diagnoser, gäller det att barnet inte visat några symptom innan du tecknade försäkringen.

 • Ersättning om barnet inte kan arbeta i framtiden

  Om barnet får en sjukdom eller skada som gör att den framtida arbetsförmågan bestående minskar med 50 % eller mer, ger försäkringen ersättning för så kallad ekonomisk invaliditet. Ersättningen är ett viktigt komplement till samhällets skydd och betalas ut som ett engångsbelopp. En förutsättning är också att barnet har rätt till ersättning för bestående kroppsskada. 

 • Ersättning vid vissa diagnoser

  Om barnet drabbas av en sjukdom som cancer, blödarsjuka eller reumatism, betalar försäkringen ett engångsbelopp på 50 000 kronor, utöver övriga kostnadsersättningar.

  Ditt barn kan också få visst stöd vid psykiska sjukdomar som anorexi och beteendestörningar som ADHD, och ersättning vid andra sjukdomar som cystisk fibros och epilepsi. En förutsättning för ersättning vid psykisk sjukdom är att Försäkringskassan beviljat vårdbidrag för sjukdomen.

 • Komplement till vårdbidraget

  Behöver du vara hemma en längre tid för att ta hand om ditt barn och får vårdbidrag från Försäkringskassan, betalar försäkringen ut en kompletterande ersättning. Storleken beror på hur mycket bidrag du får från Försäkringskassan.

 • Hjälp vid mobbning, dyslexi och dyskalkyli

  Om ditt barn utsätts för svår mobbning, ger försäkringen ersättning för kris- eller samtalsterapi. Mobbningen ska vara dokumenterad från skola eller läkare.    

  Försäkringen ger också ersättning för specialpedagog vid dyslexi och dyskalkyli, om ditt barn var under sju år och inte visade några symptom innan du tecknade försäkringen.

 • Stöd i svåra situationer

  En bra barnförsäkring handlar inte bara om att få ekonomisk ersättning. Därför får ditt barn hjälp med kristerapi i svåra situationer – om en nära anhörig går bort eller barnet får en livshotande sjukdom.

 • Ersättning för ärr

  Ditt barn kan få ersättning för vanprydande ärr, som uppstått efter ett olycksfall eller en sjukdom. Hur mycket beror bland annat på ärrets storlek och var på kroppen det sitter.  

 • Stöd vid vård eller sjukhusvistelse

  Barn under 18 år som behöver akutvård och skrivs in för vård eller behandling, får ett stöd på 500 kronor. Om besöket på akuten leder till operation eller akut inskrivning på sjukhus i mer än två dagar, får barnet en ersättning för sjukvårdskostnader med upp till 5 000 kronor.

  Efter två dagar på sjukhus, får ditt barn en ersättning på 500 kronor om dagen under vistelsen, i upp till ett år. Barn under 18 år som behöver vård hemma efter en ersättningsbar sjukhusvistelse, får en ersättning på 500 kronor om dagen i upp till 30 dagar.

  Behöver du som förälder resa i samband med att ditt barn får vård eller rehabilitering, till följd av ersättningsbara sjukdomar eller olycksfall, kan du få en ersättning med upp till 5 000 kronor för resor inom Sverige.

 • Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel

  Försäkringen ersätter kostnader för sjukgymnastik och hjälpmedel som behövs för att skadan ska läka, med upp till 10 000 kronor, respektive 5 000 kronor. 

 • Ersättning för tandvårdskostnader

  Om ditt barn behöver tandvård efter ett olycksfall, ger försäkringen full ersättning för kostnader upp till 25 000 kronor. Kostar det mer än så, täcker ersättningen halva beloppet.

 • Livförsäkring

  Om en förälder avlider på grund av ett olycksfall eller en sjukdom, får barnet ett engångsbelopp på 200 000 kronor, respektive 50 000 kronor.

  Om barnet avlider, får dödsboet ett engångsbelopp på 50 000 kronor.

 • Kostnadsfri försäkring om en förälder avlider

  Om någon av barnets föräldrar avlider, blir försäkringen kostnadsfri fram till barnets 18-årsdag. Avlider båda föräldrarna, blir den kostnadsfri fram till att barnet är 25 år.

 • Fortsatt försäkring utan hälsoprövning

  Alla barn som har en barnförsäkring hos oss, har rätt att teckna en olycksfallsförsäkring för vuxna utan hälsoprövning, med högst samma försäkringsbelopp.

Detta ingår inte

Ersättning för befintliga skador, sjukdomar och besvär

Om ditt barn redan har en sjukdom eller skada när du tecknar försäkringen tar vi hänsyn till det. Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av dessa om symtomen visat sig före försäkringens teckningsdag.

Ersättning för skador vid särskilt riskfylld verksamhet

Skadar sig ditt barn när det utövar extremsporter som motorsport eller bergsklättring eller i ett riskfyllt yrke som väktare och militär, gäller inte försäkringen.

 

Läs mer om försäkringens omfattning och undantag i förköpsinformationen och de fullständiga villkoren

Begär ersättning

Vill du begära ersättning? Här finns allt du behöver för att göra en skadeanmälan.

Begär ersättning

Jag hjälper dig gärna om du har frågor eller funderingar.

08 - 506 597 02

Måndag - Fredag 8-17

Försäkringens omfattning och undantag

Några andra av våra försäkringar

OMIFALL Barnförsäkring

Kostar mindre, täcker det viktigaste.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Ekonomiskt stöd om olyckan är framme, dygnet runt i hela världen.

Läs mer

Livförsäkring

Trygghet för dina närmaste, om en inkomst plötsligt försvinner.

Läs mer