• Skydd om du inte kan jobba
  • Hjälp att betala månadsbeloppet på ditt kreditkort
  • För dig som är kund hos Ikano Bank  

Ikano Betalskydd

Försäkringen är stängd för nyteckning och går inte att köpa. Kontakta Ikano Bank för mer information.

Att bli sjuk eller arbetslös påverkar ofta ekonomin. Ikano Betalskydd är försäkringen som gör jobbet om du inte kan.

Tar hand om månadsbetalningen

Med Ikano Betalskydd kan du känna dig trygg om du blir av med jobbet eller sjukskriven. Har du ett kreditkort hos Ikano Bank, kan försäkringen hjälpa dig med månadsbetalningarna. Dessutom löser vi hela skulden om du skulle avlida.

Omfattning och undantag

Försäkringen kan ersätta dig om du blir sjukskriven på heltid eller ofrivilligt arbetslös och täcker det lägsta beloppet att betala, men max 8 333 kronor i månaden, i upp till ett år. Vid dödsfall betalar den hela skulden på max 100 000 kronor.

Tänk på att försäkringen inte gäller om du är sjukskriven mindre än heltid eller sagt upp dig från jobbet. Den gäller inte heller för sjukdomar du hade när du köpte försäkringen. Under första året finns också undantag för vissa diagnoser.

Läs mer om försäkringens omfattning och undantag i förköpsinformationen och de fullständiga villkoren

Bra att veta

När du tecknat försäkringen behöver det gå en viss tid innan du kan få ersättning. Denna kvalificeringstid är olika beroende på anledningen till att du begärt ersättning. Blir du arbetslös är det 180 dagar som gäller och kan du tillfälligt inte arbeta, är det 30 dagar. Om något inträffar är det sedan en karenstid på 30 dagar innan du får ersättningen. 

Vill du begära ersättning? Här finns allt du behöver för att göra en skadeanmälan.

Har din skada inträffat efter 1 juli 2017 ska du vända dig till:

 AXA
Box 7439
103 91  Stockholm

Eller maila till:
clp.se.kundservice@partners.axa

 Du når dem även på telefon: 08-519 896 21

Begär ersättning

Försäkringens omfattning och undantag