"Det viktigaste är att ha en barnförsäkring och att köpa en så tidigt som möjligt."

Goda råd för välförsäkrade barn

Alla vill vi ge våra barn bästa möjliga start i livet. Men hur ska man tänka kring barnens försäkringsskydd vid sjukdom eller olycksfall? Vi bad Per Täckenström, ansvarig för barnförsäkringar på Ikano Försäkring, att ge sina bästa tips och råd.

Vi väntar första barnet om några månader. Behöver vi börja tänka på barnförsäkring redan nu?

Ja det tycker jag. Mitt i allt nytt, roligt och förväntansfullt är det bra att tänka lite på barnets försäkring.

Kanske känns det svårt och lite tråkigt, men samtidigt viktigt. Behövs verkligen en barnförsäkring? Hur fungerar en gravidförsäkring? Vilken ska jag välja? Jag vill ju i så fall ha den bästa för mitt barn. Men hur vet man det? Frågorna är många och svaren kan förstås variera beroende på dina förutsättningar. Men det grundläggande rådet är ändå att du har en försäkring för ditt barn.

Det här med gravidförsäkring, ska man ha det?

Det kan vara en bra idé. Gravidförsäkring finns både som en gratisvariant och en som du betalar drygt 1000 kronor för. Den försäkring som är gratis ger, av naturliga skäl, ett mycket begränsat skydd. Hoppa över den.

En fördel med att köpa en försäkring redan under graviditeten är att ditt barn automatiskt erbjuds en egen barnförsäkring direkt efter födseln. Det kan vara skönt att slippa tänka på det den första tiden efter förlossningen.

Men hur ska jag tänka när jag väljer försäkringsbolag?

Jag tror jag vågar påstå att alla individuella barnförsäkringar innehåller de viktigaste ersättningarna. Valet av försäkringsbolag är alltså kanske inte så noga. Det viktiga är att försäkringen gäller både vid olycksfall och sjukdom, ersätter vid såväl ekonomisk som medicinsk invaliditet samt kompletterar Försäkringskassans vårdbidrag.

Det viktiga är att försäkringen gäller både vid olycksfall och sjukdom, ersätter vid såväl ekonomisk som medicinsk invaliditet samt kompletterar Försäkringskassans vårdbidrag.

 

Barnförsäkringar innehåller dessutom ofta många olika typer av kostnadsersättningar. Att få ersättning för skadade kläder, taxikvitton och ett par dagar på sjukhus är alltid välkommet, men kanske inte det viktigaste för familjens ekonomi på lite sikt.

En sak som kan skilja är hur mycket du får i ersättning. Det kan du delvis påverka själv genom att välja vilket pris du är beredd, eller klarar av, att betala. En bra utgångpunkt kan vara att det grundläggande försäkringsbeloppet ska vara ca 1 250 000 kronor. Priset för en sådan försäkring varierar mellan 2 000 – 3 000 kronor per år.

När barnen kommer upp i skolåldern, räcker inte kommunens försäkring då?

Nej, i de flesta fall gäller kommunens försäkring bara under den tid ditt barn vistas på dagis eller skola. Den gäller inte heller för sjukdomar. En svår sjukdom är den vanligaste orsaken till att ett barn inte kommer ut i arbetslivet senare i livet. En barnförsäkring måste således ge ersättning både vid olycksfall och sjukdom. Kommunens försäkring gör oftast inte det. Alltså behöver ditt barn en egen försäkring.

Byter du försäkringsbolag under försäkringstiden är det också viktigt att se till att den nya försäkringen gäller på samma villkor som den tidigare - innan du säger upp den gamla försäkringen!

Har du några andra tips och råd när man ska välja barnförsäkring?

Det viktigaste är att ha en barnförsäkring och att köpa en så tidigt som möjligt. Det är särskilt viktigt eftersom försäkringen inte gäller för sådant som inträffat eller upptäckts innan försäkringen tecknades.

Lägger du lite tid på att jämföra bolagens barnförsäkringar skulle jag också rekommendera att inte bara se till kostnadsersättningarna. Det kan du göra hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. Barnet kan även få annan hjälp än ersättning i pengar, till exempel som i vår BUSA Barnförsäkring där barnet även får stöd vid mobbing, dyslexi och dyskalkyli.

Byter du försäkringsbolag under försäkringstiden är det också viktigt att se till att den nya försäkringen gäller på samma villkor som den tidigare - innan du säger upp den gamla försäkringen! En ny försäkring kan till exempel innebära undantag för sjukdomar eller skador som barnet erhållit under tiden hos det tidigare försäkringsbolaget.

Många undrar också över generella undantag från ersättning. Det kan finnas, men på senare tid har barnförsäkringarna blivit mer heltäckande och undantagen färre. Sjukdomar som tidigare undantagits kan nu ge viss ersättning. Exempel på det är barnreumatism, multipel skleros (MS), anorexi, ADHD och epilepsi.