Anmälan av ett Dolt fel

Gör så här för att begära ersättning

En dolda felförsäkring är tecknad av fastighetens säljare och det är alltid säljaren som begär ersättning från försäkringen.

Gör så här om du är köpare

Du som köpare måste först skicka ett skriftligt krav till säljaren för att ett skadeärende och utredning ska kunna påbörjas.

 1. Förutom ett skriftligt krav behöver du som köpare förbereda följande bilagor:
  - Protokoll från skadebesiktning, utförd av tekniskt sakkunnig.
  - Färgfoton
  - Ritning eller skiss över byggnaden.
  - Ersättningsbelopp (om det kan uppskattas)
  - Annan relevant dokumentation avseende felet. 
 2. Skicka ditt skriftliga krav inklusive övrig dokumentation till säljaren.
 3. Säljaren anmäler skadan till oss på Ikano Försäkring och bifogar din dokumentation.
 4. Crawford & Company AB utreder den anmälda skadan och återkommer till dig och till säljaren.

Gör så här om du är säljare

När du som säljare fått ett skriftligt krav gällande dolt fel av köparen ska du anmäla detta till oss så snart som möjligt.

 1. Förbered inscannade bilagor:
  - Köparens skriftliga krav
  - Köpekontrakt och eventuellt köpebrev
  - Frågelista
  - Objektsbeskrivning
  - Eventuellt protokoll från överlåtelsebesiktning och annan särskild besiktning
 2. Begär ersättning genom att klicka på knappen ”Skadeanmälan (säljare)” fyll i formuläret eller fyll i, skriv ut och skicka in denna blankett för skadeanmälan (pdf).
 3. Du får en bekräftelse via mejl att vi erhållit din skadeanmälan.
 4. Vi samarbetar med skaderegleringsbolaget Crawford & Company AB. Din begäran skickas därför vidare till dem.
 5. Crawford & Company AB behandlar och bedömer din begäran om ersättning.

Detta händer sen

När skadeanmälan kommit in gör vi en bedömning av ditt ärende. Beslut kommer inom 30 dagar efter det att vi mottagit samtliga handlingar. Det är därför viktigt att du bifogar alla handlingar som krävs så att vi kan påbörja ditt ärende.