Anmälan vid dödsfall

Gör så här för att begära ersättning:

Du som är förvaltare av dödsboet fyller i och skickar in  skadeanmälan.

  1. Förbered inscannade bilagor:
    - Dödfallsintyg och släktutredning (fås från Skatteverket och ser ut så här.)
    - Dödsorsaksintyg (fås från sjukhuset där den avlidne vårdats och ser ut så här.)
  2. Begär ersättning genom att klicka på knappen "Skadeanmälan" och fyll i formuläret eller fyll i, skriv ut och skicka in denna blankett för skadeanmälan (pdf).
  3. Du får en bekräftelse via mejl att vi erhållit din skadeanmälan.

Detta händer sen

När skadeanmälan kommit in gör vi en bedömning av ditt ärende. Beslut kommer inom 30 dagar efter det att vi mottagit samtliga handlingar. Det är därför viktigt att du bifogar alla handlingar som krävs så att vi kan påbörja ditt ärende.