Anmälan om ersättning för barn

Gör så här för att begära ersättning:

 1. Förbered inscannade bilagor:
  - Läkarjournaler (om möjligt)
  - Intyg från Försäkringskassan (om vårdbidrag beviljats)
  - Skulle ditt barn ha avlidit - dödsorsaksintyg.
 2. Begär ersättning genom att klicka på knappen "Olycksfall och sjukdom" eller "Dödsfall" och fyll i formuläret.

  Du kan också fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för skadeanmälan (pdf). Använd då denna blankett vid olycksfall/sjukdom eller denna blankett vid dödsfall
 3. Du får en bekräftelse via mejl att vi erhållit din skadeanmälan.
 4. Vi samarbetar med skaderegleringsföretaget Crawford & Company AB.  Din begäran skickas därför vidare till dem.
 5. Crawford & Company AB behandlar och bedömer din begäran om ersättning.

Detta händer sen

När skadeanmälan kommit in gör vi en bedömning av ditt ärende. Beslut kommer inom 30 dagar efter det att vi mottagit samtliga handlingar. Det är därför viktigt att du bifogar alla handlingar som krävs så att vi kan påbörja ditt ärende.