Användarvillkor

Dessa Användarvillkor gäller för webbplatsen som tillhandahålls av Ikano Försäkring.

Genom att gå in på Ikano Försäkrings webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon produkt har villkoren för produkten företräde framför dessa Användarvillkor.

Ikano Försäkring förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor, samt förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Immaterialrätt

De produkter som tillhandahålls via webbplatsen är inte alltid tillgängliga för alla. Ikano Försäkring tillhandahåller inte produkter som kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Allt material som Ikano Försäkring har lagt ut på webbplatsen skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. att återgivande och mångfaldigande av material från hemsidan eller delar därav inte får ske utan Ikano Försäkrings medgivande.

Begränsning av ansvar

De varumärken som Ikano Försäkring äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande.

Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatsen.

Ikano Försäkring försöker alltid att hålla webbplatsen fri från virus, men kan inte garantera att de är virusfria. Därför uppmanas du, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Ikano Försäkring ansvarar inte i något fall för skada som indirekt eller direkt orsakats av användningen av webbplatsen.

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Användarvillkoret är du välkommen att kontakta Ikano Försäkring.