Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB säljs till DARAG respektive Euro Accident

Det blir DARAG AG, ett europeisk run-off bolag som avser att köpa Ikano Försäkring AB och Euro Accident Health & Care Insurance AB blir det bolag som köper Ikano Livförsäkring AB. De båda köparna kommer nu att göra sin ansökan till Finansinspektionen.

I samband med försäljningen kommer AXA, ett av världens största försäkringsbolag att bli Ikano Banks nya försäkringsgivare för Låneskydd- och Betalskyddsförsäkring.

- Vi upphör med nyteckning av våra direktförsäkringar till exempel barnförsäkring, olycksfall- och livförsäkring men vi kommer fortsätta att ta hand om våra kunders skadeärenden tillsvidare, säger Victoria Thore, VD Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB.

Som ett led av försäljningen kommer samtliga arbetstillfällen att försvinna på Ikano Försäkring och medarbetarna kommer att få stöd enligt gällande kollektivavtal och Ikanos värderingar att agera på schyssta villkor.

Vid övergripande frågor kontakta: Tomas Wittbjer, styrelseordförande i Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB, tomas.wittbjer@ikano.ch eller telefon: +41 41 766 89 22

Vid mediafrågor kontakta: Marie Gällstad, Head of Group Communication, marie.gallstad@ikano.lu eller telefon: +352 691 488 320